ENRu
© 2016-2023 «AltynEx Company» АҚ.
Барлық құқықтар сақталған.
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

"AltynEx Company" АҚ Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымын құрды, ол Компания қызметіне барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді көздейді және оның табысты қызметіне, оның ішінде құндылықтың өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықты қолдауға ықпал етеді.

Корпоративтік басқару құрылымы

01.01.2023 жағдай бойынша "AltynEx Company" АҚ басқару органдарының құрылымы

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің төрағасы-Сәрсенов Абай Рашитұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі - Сәрсенов Рашит Темірболатұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор - Сатаров Равиль Бариевич

Басқарма

Басқарма төрағасы - Алимова Юлия Сергеевна

Басқарма мүшесі – Еркебаева Гүлнара Төлегенқызы

Басқарма мүшесі - Ибраев Сәбит Ягудинович