ENRu
© 2016-2023 «AltynEx Company» АҚ.
Барлық құқықтар сақталған.
ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК

"AltynEx Company" АҚ-да стратегиялық басымдықтардың бірі қызметкерлердің қауіпсіздігі мен денсаулығы болып табылады. Компанияда Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы әзірленді. Қызметкерлер жыл сайын өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт және электр қауіпсіздігі бойынша оқытылады.

Өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорында мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет, әскерилендірілген тау-кен құтқару жасағы бар.

Өрт сөндіру құралдарын қолдана отырып, өрт қауіпсіздігі аудиті кезең-кезеңімен жүзеге асырылады, аварияларды жою жоспарына сәйкес оқу жаттығулары өткізіледі.

Қызметкерлер ұжымдық және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілген.
Қолданыстағы ұжымдық шартқа сәйкес Компания қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігі мәселелері кәсіподақ ұйымының қатысуымен реттеледі.