ENRu
© 2016-2023 «AltynEx Company» АҚ.
Барлық құқықтар сақталған.
ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ

Адами капиталдың даму үшін маңыздылығын түсіне отырып, "AltynEx Company" АҚ өз қызметкерлеріне әрбір адамның әлеуетін іске асыруға ықпал ететін, жайлы және тартымды еңбек жағдайларын ұйымдастыруға ұмтылады.

Персоналды басқару саласындағы негізгі бағыттар:

Кәсіби және теңгерімді кадрлар құрамын қалыптастыру, персоналды іріктеу және бейімдеу;

Қызметкерлерді оқыту және дамыту;

Еңбек тиімділігі мен өнімділігін арттыру;

Кадр резервін құру;

Мотивация жүйесін жетілдіру;

Әлеуметтік саясатты іске асыру.